Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğrenci ve öğretmenleri Erasmus Projesi kapsamında Norveç’in Melbu kentine davet edildi.
 
Erasmus+ KA122 VET Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanımızın Norveç’in Melbu kentinde bulunan Hadsel Videregående Skole Meslek Lisesi Gastronomi bölümünden aldığı davet ile işbirliği gerçekleştirildi.
 
Proje hakkında bilgi veren Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Okul Müdürü Nermin Kunt; “Erasmus+ KA122 VET Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için okulumuz Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanımızın Norveç’in Melbu kentinde bulunan Hadsel Videregående Skole Meslek Lisesi Gastronomi bölümünden aldığı davet ile işbirliği gerçekleştirilerek başvuruya hazırlamış olduğu  Kuzey Avrupa’da Mesleki Eğitim Uygulamaları, Türk ve Norveç  Mutfağı Tanıtımları başlıklı projemiz çerçevesinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz seyahat edebilme yetilerini artırarak özgüven kazanacak, kurum hareketlilik alanlarını Avrupa ile genişletecektir. Sadece öğrencilerimizin değil onlara refakat eden öğretmenlerimizin de kurumlarına taşıyacakları bilgi ve deneyim kurumların birçok alanda bugünü yakalaması ve mesleki eğitim alanında yeni teknolojilere akredite olması orta vadede gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz deneyimleyeceği staj faaliyetleriyle işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin birçoğuna sahip olacak ve meslektaşlarına oranla daha kalifiye bir izlenim sergileyerek bir adım önde olacaklardır. Böylece istihdam edilebilirlikleri artacak ve okulumuzun meslek edindirme yönü öne çıkarılacaktır. Projemiz kurumun stratejik gelişim planlanının eğitim ve öğretimde kalite ana başlığı öğrenci başarısı ve öğrenci kazanımları, sektörle iş birliği, hayata/istihdama hazırlama, mesleki rehberlik, yabancı dil yeterliliği, uluslararası hareketlilik alt başlıklarının içini dolduracaktır.  Söz konusu projeyle kişilerin okulla olan bağları güçlendirilmiş olacaktır. Böylece stratejik gelişim planımızda yer alan “plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar, okul öncesi öğrencileri, mesleki açık lise öğrencileri dâhil olmak MEB'in belirleyeceği yerleştirme yöntemine göre okulumuzu tercih eden öğrencileri okulumuza kazandırma ve okulumuzu tamamlama oranlarını artırmak” stratejik hedefimize biraz daha yakınlaşmış olacağız. Ayrıca projeyle yine stratejik gelişim planlarımızın eğitim-öğretimde kalite ana başlığının stratejik amaç ve hedef bölümlerinde yer alan “Okulumuz öğrencilerine çağdaş düzeyde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiştirmek.” Ve “Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.” maddeleri desteklenmiş olacaktır. Katılımcıların yurt dışındaki deneyimleri esnasında edindikleri yetkinlikleri doğrulamak için Europass belgeleri verilecektir. Projemize verdikleri  destekten dolayı okul müdürümüz Nermin KUNT ve Biga İlçe Milli Eğitim müdürümüz Erkan BİLEN’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.” İfadelerini kullandı.
 
Yasemin ÖZDEŞ
 
 


Kaynak: Biganın Sesi