Kıdem tazminatı ile ilgili uygulanacak yeni sistemle birlikte çalışanların birikimlerinin fonda toplanması ve toplanan paraya devlet garantisi verilmesi amaçlanıyor.

Böylelikle işçilerin tazminat alamama probleminin de giderilmesi planlanıyor.

Bu madde dile getirilince, işçilerin kıdem tazminatı ile ilgili kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar başladı.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu da kamuoyunda kıdem tazminatı üzerinden yapılan tartışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaparak, kıdem tazminatının kazanılmış bir hak olduğunu ve vazgeçilemeyeceğini beyan etti.

TÜRK-İŞ, açıklamasında "Kıdem Tazminatı, mevzuatla düzenlendiğinden bu yana yapılan her değişiklikte gelişme kaydederek işçiler bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir işçi hakkı haline gelmiştir." diyerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının korunmasını istiyor

TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa, bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir.

"Yüksek enflasyon ücret zamları etkisiz kıldı"

TÜRK-İŞ, ülke ekonomisinde bir kriz yaşandığını belirttiği açıklamasında, başta işçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarının ağırlaştığını dile getirerek, duyurusuna şöyle devam etti:

Gerçekleşen yüksek enflasyon ücret zamlarının etkisini ortadan kaldırmış, alım gücü giderek azalmıştır. Vergi yükü taşınmaz boyutlara gelmiştir.

Ekonomik ve mali krizi hafifletmek ve ortadan kaldırmak için birtakım politikalar uygulanmak istenmektedir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirlerin süratle yürürlüğe girmesidir. Fedakarlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır.

“İkinci Basamak Emeklilik rahatsızlığa neden oldu"

Orta Vadeli Program’ın (OVP) ‘Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar’ bölümünde ‘öncelikli reform alanı’ olarak düzenlenmek istenen "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi" işçilerde önemli bir endişe ve rahatsızlığa yol açmıştır.

"Emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi etmek değil kaynak ihtiyaçlarını karşılamak"

Böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır.

"Çalışma motivasyonu kötü etkilenecek"

Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenleme işçilerin verimliliğini, çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır.

"Kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denilmeli"

İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir.


Kaynak: Haber Merkezi