Dünya Radyoloji Günü ile ilgili basın açıklaması yapan Biga Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Süleyman Hilmi Konar, “2012 yılından beri bütün dünyada Alman Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, 1895 yılında X ışınını keşfettiği gün olan  8 Kasım günü “Dünya Radyoloji Günü” olarak kutlanmakta ve sağlık hizmetlerinin devamlılığında radyolojinin önemine ve radyasyon güvenliğine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Radyoloji; Radyasyonun, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanımı ve bu amaçla geliştirilen teknik ve yöntemleri konu alan bilim dalıdır. Direkt grafi, Mammografi, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Anjiyografi ,Kemik Dansitometri ile baştan ayağa bütün doku ve organların görüntülenmesindeki tanısal rolünün yanı sıra girişimsel radyoloji ile sadece tanıda değil tedavide de önemli bir yer kaplamaktadır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağlıklı yaşam kalitesini artırdığı kuşkusuzdur. Ancak; teknolojik gelişmelerin birçok yararı yanında, bazı olumsuz etkileri de olduğu bilinmektedir. Radyasyon, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, tıpta radyasyon uygulaması hiçbir alternatif kalmadığı durumda ve kesinlikle hekim kararıyla yapılmalıdır. Hiçbir duyu organımızla hissedilmeyen, ancak özel olarak üretilmiş dedektörler ile tespit edilebilen radyasyon özel korunma önlemleri alınmadığı takdirde maruz kalındığında vücutta ciddi etkiler yaratabilmektedir. Bu etkiler radyasyon yanıkları, katarak, kısırlık, kanser ve genetik bozukluklar olarak sıralanabilir. Sonuç olarak en iyi doz alınmayan dozdur diyebiliriz” dedi.
 


Kaynak: Haber Merkezi