Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesinde, kat maliklerinin bağımsız bölümlerini, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlü olduklarına yer veriliyor.

Bu kapsamda, kombisini yakmayan komşunun, diğer kat maliklerinin haklarını ihlal ettiğini, komşulara rahatsızlık verdiğini ve yönetim planı hükümlerine aykırı davrandığını savunarak dava açılabileceği bildirildi.

Davanın açılabilmesi için, kombisini yakmayan komşunun davranışının dürüstlük kurallarına aykırı olması ve diğer kat maliklerinin haklarını ihlal etmesi gerekir.

Davada, komşusunun kombisini yakmaması nedeniyle mağdur olan kat malikinin, kombiyi yakmayan komşudan, zararının tazminini talep etmesi mümkün.


Kaynak: Biganın Sesi