İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Son 5 yıl içinde yapılan ALES'ten en az 70 puan almış olmak (Öğr. Gör. kadroları için mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan, Araş. Gör. kadroları için ise programa öğrenci alınan alandan)

- Yabancı dil sınavından en az 60 puan (yabancı dil alanında yapılacak başvurular için en az 85 puan) veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenmiş bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olmak şartı aranır.