Osmanlı Devleti’ndeki bölgelerin okuryazar oranları belirtilerek paylaşılan tabloda kaynak olarak ise Kemal Karpat gösterildi. Karpat’a ait olduğu iddiasıyla paylaşılan tablonun bulunduğu kitabın “Osmanlı Nüfusu 1830-1914” olduğu anlaşılıyor. Ancak, Kemal Karpat kaynak gösterilerek paylaşılan bu tablonun sonradan oluşturulduğunu söylemek mümkün. Söz konusu kitap incelendiğinde Karpat’ın böyle bir tablo kullanmadığı ve belirtilen verileri ifade etmediği görülebiliyor.

Orijinal tabloya bakıldığında ise okuma yazma bilenlerin değil bölgelere göre okuma yazma bilmeyenlerin verildiğini görmek mümkün. Yani Kemal Karpat kitabında okuma yazma bilenlerin oranlarını vermemiş. Sosyal medyada paylaşılan görselde ise Karpat’ın bölgelerdeki okuma yazma bilmeyen kişi verilerinden hareket edilerek okuma yazma bilen kişi sayısının çıkartılmış olduğunu söylemek mümkün.

Twitter paylaşımı ve kitaptaki veriler karşılaştırıldığında, örneğin kitapta Diyarbekir bölgesinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 10 olarak belirtilirken, Twitter’daki görselde Diyarbekir eyaletinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 90 olarak yazılmış olduğunu tespit etmek mümkün. Bu da Kemal Karpat’ın kitabındaki tablonun tam tersi oranları alınarak okuma yazma bilenlerin oranının hesaplandığını gösteriyor.

Yukarıdaki yöntem kullanılarak hesaplanan tablonun en sonunda ise Osmanlı’daki genel okuryazar oranı yüzde 66.2 olarak ifade edilmiş.

Ancak kitaptaki verilere bakıldığında, Osmanlı Devleti’ndeki genel okuryazarlık oranının yüzde 66.2 olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Orijinal tabloda yer alan notta Kemal Karpat’ın okuma yazma bilmeme oranını yaklaşık olarak yüzde 46 olarak belirlediğini görmek mümkün:

Karpat’ın söz konusu kitapta Osmanlı Devleti’nde 1894 yılındaki müslüman ve gayrimüslim sayısını 27 milyon 208 bin 683 olarak verdiğini görebiliyoruz. Karpat’ın kitabındaki tabloda, okuma yazma bilmeyenlerin arasına 10 yaşın altındaki çocukların da dahil edilmesiyle toplam okuma yazma bilmeyen insan sayısının 12 milyon 382 bin 502 olduğunu anlıyoruz. Yukarıdaki veriler ışığında yapılacak bir hesapla 1894 yılında okuma yazma bilmeme oranının kabaca yüzde 45 olduğunu bulabiliyoruz. 1894 yılında okuma yazma bilmeme oranı yüzde 45 olarak kabul edildiğinde okuma yazma bilme oranının yüzde 55 olması gerekiyor. Yani tablodaki genel okuryazarlık oranını gösteren yüzde 66.2’lik oran doğru değil.

 

Osmanlı Devleti’nde okuryazar oranının yüzde 66 olduğu iddiası


Kaynak: Haber Merkezi