Günümüzde ve geçmişte dünyamızda yaşadığımız ve yaşayacağımız sorunların esas ana maddesi, bazı insanların doymak bilmeyen egosu; yani nefsidir.

Adamın milyonları var; daha gözü doymuyor ve kendisinden maddî olarak aşağıda olanları görmüyor. Akrabayı, eşi, dostu görüp gözetip korumuyor. El insaf! Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), evinde iki günün yemeği - erzakı bulunmazdı. Fazla olanı yoksula, garibana kendileri verirlerdi. Hz. Zeynelabidin (R.A.), vefat edinceye kadar sırtında geceleri fakirlerin kapısına un çuvalı taşırdı ve bunu o, yaşamış olduğu yerde hiç kimse bilmeden, gizlice yapardı. Nitekim vefat edince sırtındaki izlerden anlaşıldı. Peygamberimiz Hz. Muhammed.(S.A.V.)'in dediği gibi:
 
«Komşusu aç iken kendisi tok yatan, bizden değildir.»
Şimdi dünyamızda öyle zenginler var ki, zenginlikten bunalmış ve hayattan zevk bile almıyorlar. Ayakta uyuyorlar ve kimisi, uyuşturucu batağında. Dünyada maddî olarak tadılacak birçok tadı alan nefisleri, artık hayattan kopma ve iç depresyon geçirme aşamasına geldiği halde ve birçokları doktor kontrolünde ilaç tedavisi görüyor olmalarına ragmen, halen nerede hata yaptıklarını anlayamıyorlar. Neden? Çünkü helal ve haram demeden gece gündüz var olan geçici mallarına daha çok mal katabilmek için bir yarış halindeler. Ne diyelim? Şeytan, onları da bu şekilde kandırmış. Mal ve mülk biriktirme uğruna cimri bir tutum içindeler. Onların başkumandanları, egoları; yani nefisleridir ve her gün, onlara şöyle der nefisleri: «Sen, ölmeyeceksin! Daha çok var! Bu mal ve bu mülk, sana çok az. Biraz daha gayret et ve daha çok mal biriktir.» Tam anlamıyla nefislerinin kölesi olmuşlardır ve nefisleri de Şeytan'ın kölesidir. Yüce Allah, Kuran-ı Kerîm'de şöyle buyuruyor: «Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. Böylece Rabbinin emri geldiği zaman, Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları, onlara hiçbir şey sağlayamadı, 'helak ve kayıplarını' arttırmaktan başka bir işe yaramadı.» (Hud Suresi, ayet: 101) Sadece demek istediğim, bazı günümüz zenginlerine şudur: Yüce Allah, dünyamızda herkese yetecek rızkı vermiştir. Gelin siz siz olun, bu rızkın muhtaç olan insanlara ulaşmasını sağlayın. Bakın o zaman sizin de hayatınız, pozitif yönde değişecektir ve ışık tuttuğunuz yerlerden gönlünüze ışık yayılacaktır.