T.C.

BİGA

İCRA DAİRESİ

2024/33 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/33 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri   : Çanakkale İl, Biga İlçe, İDRİSKORU Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 0 Ada, 2439 Parsel, Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz Biga İlçesi İdriskoru Köyü 2439 Parselde kayıtlı 575,41 m2 yüzölçümlüdür. Ana taşınmaz niteliği "Kerpiç Saya ve Arsa" vasfında olan taşınmazdır. Taşınmaz köy içi mevkinde bulunmakta yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde ekonomil ömrünü tamamlamış halde tek katlı ahır ve samanlık yapısı yapısı bulunmaktadır. Taşınmaz imar yönünden Çanakkale İl Özel İdare Yetki alanı içerisinde olup 2 Kat imarlıdır. Taşınmazın adresi İdriskoru Köyü Köyiçi Mevkii No:44 Biga/ Çanakkaledir. Taşınmaz tapu tam hissesi ile borçlu adına kayıtlıdır. Bilirkişiler tarafından satışa konu taşınmaz için belirlenen Muhammen bedel 2.785.000,00-TL dir. KDV oranı %10 dur.

Adresi            : Çanakkale İli Biga İlçesi İdriskoru Köyü Köyiçi Mevki 2439 Parsel Yüzölçümü : 575,41 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti          : 2.785.000,00 TL

KDV Oranı     : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

 1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati          : 14/08/2024 - 14:10

 2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati          : 12/09/2024 - 14:10

#ilangovtr Basın No ILN02053765