Sağlıkta kalite standartlarının temel hedefi olan "Hasta ve Çalışan Güvenliği"nin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bu eğitimde, önemli konular ele alındı.

Işık ailesinin acı günü Işık ailesinin acı günü

Sağlıkta Kalite Standartları'nın belirlenmesinde DSÖ Hasta Güvenliği Hedefleri, uluslararası çalışmalar ve bakanlık politikaları önceliklendirilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından hasta güvenliği faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan hasta bakımında güvenli hava yolu yönetimi, dikkat çekici bir konu olarak öne çıkmaktadır.

Hava yolu açıklığının uygun bir şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı vurgulanan eğitimde, çeşitli nedenlerle hastanın kendi kendine soluk alıp verme işlevini yapamadığı durumlarda hava yolu açıklığını sürdürmek amacıyla solunum yollarının yönetimi ve izlenmesi incelendi.

Anestezi Uzmanı Dr. Fatih Koç tarafından verilen eğitimde, sağlık personeline yönelik hava yolu açıklığını sağlamaya yönelik yöntemler, endotrakeal entübasyonla hava yolu yönetiminde karşılaşılan sorunlar, entübasyon güçlüğünü belirleyici testler, güvenli anestezi ve hava yolu yönetimi kontrol formunun kullanımı gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Hastane personelinin bu eğitimden elde edeceği bilgilerin, hasta bakımı ve güvenliği açısından önemli bir katkı sağlayacağı belirtilirken, benzer eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

Muhabir: Firdevs Selin Yüksel