Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çanakkale Ticaret Borsası'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Çanakkale Ticaret Borsası toplantı salonunda yapıldı ve sektörden yoğun ilgi gördü.

Çalıştaya katılanlar arasında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Arda Aydın, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Sibel Tan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vedat Ceylan, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi'nden Arş. Gör. Sema Ezgi Yüceer ve Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı, kurum müdürleri, il/ilçe şube müdürleri, teknik personeller ve çok sayıda üretici yer aldı.

Çalıştayda, çeltik yetiştiriciliğinin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği, bu durumla başa çıkmak için hangi yöntemlerin benimsenebileceği, çeltik üretiminin çevresel ayak izinin nasıl azaltılabileceği ve olası karbon vergisi uygulamasının sektöre nasıl bir etkisi olabileceği gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Çanakkale Biga ovasında buğday hasadı başladı Çanakkale Biga ovasında buğday hasadı başladı

Katılımcılar, iklim değişikliğinin çeltik yetiştiriciliğine etkileri üzerine çeşitli sunumlar yaptı ve bu etkilerle mücadele yöntemlerini tartıştı. Özellikle, su kullanımının optimize edilmesi, çevre dostu tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim teknikleri üzerinde duruldu.

Çalıştayda ayrıca, çeltik üretiminin çevresel ayak izinin azaltılması ve olası bir karbon vergisi uygulamasının sektöre etkileri de gündeme geldi. Bu kapsamda, karbon emisyonlarını azaltmak için uygulanabilecek stratejiler ve bu stratejilerin ekonomik ve çevresel boyutları masaya yatırıldı.

Çalıştay, çeltik yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğine uyum sağlama yolları konusunda önemli bir platform oldu. Katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, gelecekteki uygulamalar için değerli önerilerde bulundu. Bu tür etkinliklerin, tarım sektöründe bilgi paylaşımı ve farkındalık yaratma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Çanakkale'deki çeltik üreticileri, çalıştay sayesinde iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir tarım yöntemleri konusunda önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerin devam etmesi, bölgedeki tarım sektörünün geleceği için kritik önem taşımaktadır.

Kaynak: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü