İklim krizi, dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaşırken, önümüzdeki dört yıl için ciddi bir sıcaklık artışı bekleniyor. Uzmanlar, 2024-2028 yılları arasında dünya sıcaklık ortalamasının önemli ölçüde artacağını öngörüyor. Bu dönemde, küresel sıcaklıkların 1,5 derece artacağı ve sıcaklık hedefinin yüzde 80 oranında aşılacağı belirtiliyor.

Çanakkale yangını kontrol altına alındı! Çanakkale yangını kontrol altına alındı!

İklim bilimciler, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun artmasının, okyanusların ısınması ve buzulların erimesi gibi faktörlerin etkisiyle dünya genelinde sıcaklıkların hızla yükseleceğini vurguluyor. Bu süreçte, aşırı hava olaylarının ve iklim değişikliğine bağlı felaketlerin daha sık ve şiddetli şekilde yaşanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) göre, küresel ısınmanın 1,5 derece sınırını aşması, ekosistemler ve insan yaşamı üzerinde geri dönülmez etkilere yol açabilir. Bu hedefin yüzde 80 oranında aşılacağı öngörüsü, uluslararası toplumun daha etkili ve acil önlemler almasını gerektiriyor.

İklim bilimci Dr. Ayşe Yılmaz, "Önümüzdeki yıllarda dünya genelinde sıcaklık artışının ciddi boyutlara ulaşması bekleniyor. Bu durum, sadece sıcak hava dalgaları değil, aynı zamanda tarımda verim kaybı, su kaynaklarında azalma ve biyolojik çeşitlilikte büyük kayıplar anlamına geliyor" dedi.

Özellikle 2024-2028 döneminde, küresel sıcaklıkların 1,5 dereceyi aşarak rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Bu durum, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması için acil ve güçlü adımlar atılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bilim insanları ve çevre örgütleri, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Dünya, iklim krizi ile başa çıkmak için güçlü ve kararlı adımlar atmak zorunda. Aksi takdirde, gelecek nesiller için yaşanabilir bir gezegen bırakmak mümkün olmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi